Termékek Menü

Általános szerződési feltételek

A Mászás.hu mászófelszerelés webáruház Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSzF) tartalmazza a www.maszas.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Az ÁSzF tartalma:

Az ÁSzF rendelkezéseit a Mászás.hu webáruházban elérhető összes termékre alkalmazni kell.

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

A Webáruház használatához kapcsolódó technikai tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket az ÁSzF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető további információk tartalmazzák.

Az ÁSzF nyelve magyar.

Az ÁSzF írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Mászás.hu nem iktatja.

A Mászás.hu üzemeltetője az Alpine Trade Kft. tagja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek és etikai kódexét önmagára érvényesnek tekinti.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁszF-ben. foglalt rendelkezéseket, elfogadja és tudomásul veszi az alábbiakat:

1. A Mászás.hu üzemeltetőjének adatai:
Név: Alpine Trade Kft.
Ügyvezető tulajdonos: Horváth Tímea
Székhely és levelezési cím, NEM átvételi pont: 1034 Budapest, San Marco u. 12-18/a. 3/1.
Cégjegyzékszám: 01-09-940962
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 2606. melyet Budapest - Zugló Polgármesteri Hivatala, Hatósági Osztály Ipari és Kereskedelmi Csoport bocsájtott ki és tart nyilván (1145. Budapest, Pétervárad utca 2. Telefon: 06-1-467-9100).
Adószám: 22729884-2-41
Közösségi adószám: HU 22729884
Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700392-70476585-51100005
Telefonszám: +36-70-215-3848, munkanapokon 9:00 – 18:00
Email cím: kapcsolat@maszas.hu

2. Webáruház használatának feltételei
2.1. Felelősség
2.1.1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Mászás.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

2.1.2. A Mászás.hu kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Mászás.hu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.1.3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Mászás.hu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Mászás.hu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.1.4. A Webáruház tartalmazhat olyan linkeket (hivatkozásokat), amelyek más, külső szolgáltatók weboldalaira vezetnek. E szolgáltatók tevékenységéért és adatvédelmi gyakorlatáért a Mászás.hu nem vállal felelősséget.

2.1.5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is köteles figyelembe venni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.1.6. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Mászás.hu elérhetőségein. Ha a Mászás.hu a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult bármilyen információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2. Szerzői jogok
2.2.1. A Mászás.hu Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Mászás.hu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházban, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.2.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, csak és kizárólag a Mászás.hu előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Mászás.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

2.2.3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Mászás.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

2.2.4. A Mászás.hu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.maszas.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Mászás.hu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Mászás.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Mászás.hu külön, írásbeli engedélyt ad.

2.2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Mászás.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Mászás.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.2.6. A Mászás.hu Szolgáltatásainak igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Mászás.hu a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Webáruházban történő vásárlás
3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának döntő része, regisztráció nélkül elérhető bárki számára, a vásárlás nem kötött regisztrációhoz. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az eOptika részére:
Név,
Email cím,
Jelszó,
Számlázási cím,
Szállítási cím.
A regisztráció sikeréről a Mászás.hu emailben tájékoztatja Önt.

Ön jogosult a regisztrációjának törlését bármikor kérni a kapcsolat@maszas.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Mászás.hu köteles haladéktalanul törölni a regisztrációt. Az Ön regisztrációs adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Mászás.hu adatbázisából. A regisztráció törlését követően ezeknek az adatoknak a visszaállítására nincs mód. A regisztráció törlése nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezeknek az adatoknak a törlését.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és azonnal, email útján értesíteni a Mászás.hu-t.

Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Szerződéskötés (megrendelés) lépései
Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
1.  A Mászás.hu-n történő vásárláshoz nincs szükség regisztrációra, rendelését regisztráció nélkül is le tudja adni.
2.  Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd kattintson a termék adatlapjára.
3.  Amennyiben a termékből több változat is elérhető mint például különböző színek, vagy méretek, válassza ki amelyik önnek megfelelő. Az ilyen, több változatban kapható termékeknél, a kategória oldalakon mindig az alapmodell árát látja. Például mászókötél esetében a legrövidebb hosszúságú és a leggyakoribb színű jelenik meg alapértelmezettként.
4.  Válassza ki, hogy melyik termékváltozatra van szüksége, az árát ekkor fogja látni.
5.  Szintén a terméklapon válassza ki, hogy mekkora mennyiségre van szüksége.
6.  Ha minden Önnek megfelelő változatot megjelölt, akkor kattintson a „Kosárba rakom” gombra. Ezzel a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális bevásárló kosarába fog kerülni, melynek állapotát a lap tetején tudja ellenőrizni.
7.  Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg az összes olyan termék a virtuális bevásárlókosarába nem kerül, amit szeretne megvásárolni.
8.  Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné leadni megrendelését, a kosár oldalon kattintson a „Tovább a Pénztárhoz” gombra.
9.  Az iménti gombnyomásra megjelenő „Pénztár” oldalon dönthet, hogy szeretne regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárol. Pénztár oldal 1. pont.
10.  Pénztár oldal 2. pont, Adatok megadása. Adja meg Nevét, email címét, számlázási és szállítási címét és telefonszámát. Ebben a pontban tudja az is kiválasztani, hogy szeretne-e hírlevelet kapni a Mászás.hu-tól. Mindössze havi 1-2 alkalommal küldünk hírlevelet és csak ezen keresztül értesülhet legfrissebb akcióinkról, híreinkről. Ha minden szükséges adatot megadott, akkor kattintson a „Tovább” gombra.
11.  Pénztár oldal 3. pont, Szállítási mód választása. Válassza ki melyik szállítási módunk a legmegfelelőbb Önnek.
12.  Pénztár oldal 4. pont, Fizetési mód választása. Válassza ki melyik fizetés mód a legmegfelelőbb Önnek.
13.  Pénztár oldal 5. pont, Rendelés összesítése. Itt láthatja, hogy mennyibe fog kerülni rendelése az esetleges szállítási díjjal együtt. Kérjük itt ellenőrizze, hogy minden adatát helyesen adta-e meg.
14.  Ezt követően rendelés visszaigazoló emailt küldünk, mely tartalmazza a rendelése azonosítóját, a megrendelt termékeket, azok tulajdonságait, és minden olyan adatot amit a rendelése során megadott a Mászás.hu számára. Ekkor Ön és a Mászás.hu között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a vásárlási szerződés csak a visszaigazoló email formájában "iktatódik".
15.  A visszaigazoló emailt 15 percen belül meg kell kapni a rendelés véglegesítéséhez képest. Ha ez mégsem történne meg, kérjük mielőbb jelezze ügyfélszolgálatunk számára. Ha az visszaigazoló email rendben megérkezik, kérjük ellenőrizze a tartalmát, különös tekintettel a rendelt termékek tulajdonságára, az Ön adataira, a fizetési, illetve a szállítási információkra. Amennyiben bármi eltérést tapasztalt a szándékaihoz képest, kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunk fel. Amennyiben mindent rendben talált, akkor rövidesen értesíteni fogjuk a csomagja futárnak történt átadásáról. Ez minden esetben a leghosszabb beszerzési idővel rendelkező terméktől függ, melyet a termék adatlapján jeleztünk.

3.3. A rendelés vagy regisztráció során keletkező adatbeviteli hibák javítása
Önnek a rendelési folyamat bármely lépésénél bármikor van módja, a hibásan bevitt adatokat javítani, a „Módosítás” hivatkozásokra történő kattintással. Ezt egészen addig megteheti, míg a „Pénztár” oldal 5. pontjában (Rendelés összesítése) rá nem kattint a „Megrendelem” gombra. Adatbeviteli hibának tekintünk például egy rosszul megadott termék mennyiséget, az Ön számára nem megfelelő termék kosárba helyezését vagy a  rendelési adatok elírását stb. (pl. számlázási cím).
Ha már csak a megrendelést visszaigazoló e-mailben veszi észre a hibát, kérjük mielőbb lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal (kapcsolat@maszas.hu, +36-70-215-3848)

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
Az Ön által elküldött megrendelés ajánlatnak minősül, melynek megérkezését a Mászás.hu legkésőbb 48 órán belül, automatikus email útján jelzi Önnek. Ez a rendelésének részleteit tartalmazó email nem minősül az ajánlat elfogadásának, ekkor még nem jön létre a felek között a vásárlási szerződés. A rendelése után érkező automatikus rendelés összesítő email tartalmazza az Ön által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, fizetési mód), a rendelés azonosítóját és dátumát, a rendelt terméket, azok mennyiségét és árát (bruttó), a szállítás költségét és helyét, illetve a fizetendő végösszeget.
Ha a megrendelését már elküldte a Mászás.hu számára és hibát vesz észre a rendelés összesítő emailben, akkor mielőbb, de legkésőbb 1 napon belül jelezze ügyfélszolgálatunk felé, hogy ne szállítsunk Önnek olyan terméket, ami csak hiba folytán került a megrendelésébe.
Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a rendelés összesítő email után 2 munkanapon belül nem kapja meg a Mászás.hu-tól az elküldött megrendelés teljesítésére vonatkozó emailt, melyben a szállítás / átvétel részleteiről értesítjük. Ez az email minősül a rendelése visszaigazolásának, mellyel érvényes szerződés jön létre a Ön és a Mászás.hu között.
A rendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A Mászás.hu fenntartja a jogot a rendelés törlésére, amennyiben a termékeket a Mászás.hu által előre meghatározott és az Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszi át. A Mászás.hu fenntartja a jogot, hogy – saját döntése szerint – ne szolgáljon ki minden rendelést.

3.5. A termékek vételára
A termékek vételára a Mászás.hu webáruházban tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb közterheket. A termékek vételára semmilyen esetben nem tartalmazza a szállítás költségét. A szállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
Kedvezmények: A Mászás.hu által eseteként vagy állandó jelleggel összeállított akciós csomagokon keresztül rendkívüli kedvezményt biztosít vásárlóinak. Az akciós csomagok ára, csak a webáruházban leadott megrendelésekre érvényes, emailes vagy telefonos rendelésen keresztül nem.

3.6. Fizetés
A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely a Mászás.hu Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi.

3.7. Számla
A Mászás.hu a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön által a rendelés során megadott számlázási adatoknak megfelelően, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.8. Szállítás és átvétel
A vásárlásakor érvényes pontos szállítási és átvételi feltételeket, a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon találja, amely a Mászás.hu Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi.

3.8.1. Kiszállítási határidő
A szállítási határidő az egyes rendelt termékek beszerzésétől függ, melyről a választott termék adatlapján talál információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, abban az esetben annak a terméknek a szállítási ideje a mérvadó, melynek szállítási ideje a leghosszabb. A Webáruházban feltüntetett szállítási határidőket legjobb tudásunk szerint állapítottuk meg, de nem tudjuk garantálni, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben önhibánkon kívül nem tudjuk a közölt szállítási határidőhöz tartani magunkat, úgy a szállítási határidő eltolódhat, melyről minden esetben értesítjük Önt email útján. A megrendelésnél kérjük vegye figyelembe az esetleges hosszabb határidőket. Ha rendelése sürgős, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálatunkat a kapcsolat@maszas.hu email címen, vagy a +36-70-215-3848-as telefonszámon.
A termékek kiszállításának általános határideje 5-30 munkanap.

3.8.2. Kiszállítás módja
Ha futáros házhoz szállítást választott, akkor csomagját a Gyűjtőszállítás futárszolgálat viszi az Ön által megadott címre. A futár munkanapokon 8 – 17 óráig kísérli meg a szállítást, előre email útján jelzett időpontban. Ha nem találja a címzettet a címen, akkor még egyszer megkísérli a szállítást, mely napját szállítási értesítőn jelzi. Önnek lehetősége van ezen a szállítási értesítőn megadott adatok segítségével módosítani a második szállítás időpontján vagy helyén. Amennyiben a második szállítási kísérlet is sikertelen, abban az esetben a csomagja vissza kerül hozzánk és rendelését töröljük.
Amennyiben a csomag átvételekor sérülést tapasztal, akkor vetessen fel erről jegyzőkönyvet a futárral, vagy a sérülésre hivatkozva ne vegye át a csomagot. Ebben az esetben a Mászás.hu díjmentesen újra küldi Önnek a rendelését. Az átvétel után keletkezett sérülésekért a Mászás.hu felelősséget nem vállal.

3.8.3. Átvétel
Személyes átvétel Bemutatótermünkben a Monkey Boulder teremben (1033, Budapest, Szentendrei út 89-95. PP Center)
Erről az átvételi módról bővebb tájékoztatást a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon talál, amely a Mászás.hu Általános Szerződési Feltételeinek része.

Pick Pack Ponton történő személyes átvétel
Országszerte a több mint 170 település, több mint 540 Pick Pack Pontján van lehetősége személyesen átvenni csomagját. Ezek az átvevőpontok Inmedio és Relay újságárusok; OMV, Avanti és Avia benzinkutak; PlayersRoom, Playmax, SportFactory és CooP Star üzletek. Az átvevőpontok nyitvatartási idejéről, illetve a bankkártyás fizetés lehetőségeiről bővebben tájékozódhat a Pick Pack Pont weboldalán: http://www.pickpackpont.hu/atveteli-pont vagy az ügyfélszolgálatán (pickpackpont@sprinter.hu, 06 1 803 63 00). A Pick Pack Pontos átvétel feltételeiről és áráról pontos tájékoztatást a Szállítási és Fizetési Feltételek oldalon talál, amely a Mászás.hu Általános Szerződési Feltételeinek része.

4. Elállási jog
Melyről rendelkezik a Kormány 45/2014. (II. 26.) rendelete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").
Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Célunk, hogy Ön minél elégedettebb legyen velünk, ezért mi 20 napos elállási jogot biztosítunk Önnek.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:
1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Mászás.hu által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Mászás.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: italporok, energia zselék)
Az ilyen termékek visszavétele a Mászás.hu-tól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte. Ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

4.2. Az elállási jog gyakorlásának a menete
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Mászás.hu számára (például postán vagy elektronikus úton küldött levél formájában) ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a rendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami letölthető innen. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 20 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Mászás.hu részére.
Fogyasztót terheli annak bizonyítási kötelezettsége, hogy az elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Bármely módon élt is elállási jogával, a Mászás.hu emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőn belül (a Mászás.hu esetében 20 naptári napon belül) elküldi a Mászás.hu számára.

Postai úton történő elállás alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő elállás esetén az az email illetve a telefax küldésének idejét veszi figyelembe a Mászás.hu a határidő betartásának megállapításakor. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Mászás.hu 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Mászás.hu címére történő visszaküldésének költsége minden esetben a Fogyasztót terheli. A Mászás.hu-nak nem áll módjában az utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Mászás.hu visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Mászás.hu általtal felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Mászás.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Mászás.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Mászás.hu, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Szavatosság és jótállás
5.1. Szavatosság
5.1.1. Kellékszavatosság
Ön a Mászás.hu hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mászás.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Mászás.hu költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mászás.hu nyújtott okot.
Ha hibát tapasztal, köteles annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül ezt közölni a Mászás.hu-val.
Ön közvetlenül a Mászás.hu-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs más feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Mászás.hu-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ebben az esetben a Mászás.hu csak úgy mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája már az után keletkezett, miután Ön átvette a terméket. Amennyiben a Mászás.hu bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A termék átvétele után hat hónappal, már Önt terheli a bizonyítás kötelezettsége, hogy a felirsmert hiba, már a teljesítés időpontjában is létezett.
Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.1.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Önt nem illeti meg a jog, hogy egyszerre, egymással párhuzamosan kellékszavatossági és termékszavatossági igényt érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön azonnal köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Mászás.hu) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Mászás.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Mászás.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.2. Jótállás
A Mászás.hu nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
Név: Alpine Trade Kft.
Cím: 1034 Budapest, San Marco u. 12-18/a. 3/1.
Email: kapcsolat@maszas.hu

6. Jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Panaszügyintézés helye
6.1.1. Ön a termékkel vagy a Mászás.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Alpine Trade Kft.
Levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco u. 12-18/a. 3/1.
Telefon: +36-70-215-3848
Email: kapcsolat@maszas.hu

6.2. Panaszügyintézés módja
6.2.1. A Mászás.hu a termékkel vagy a Mászás.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol az Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.2.2. Szóban közölt panaszt a Mászás.hu azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Mászás.hu a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

6.3. Panaszügyintézés ideje
6.3.1. A Mászás.hu Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 17.00 között fogadja.

6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
6.4.1. Amennyiben a Mászás.hu és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Mászás.hu-val való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása
7.1. A Mászás.hu a vásárlási feltételek és az árak változtatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

7.2. A Mászás.hu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Mászás.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Mászás.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Mászás.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. június 26.
Utolsó modosítás: 2017. július 7. (Székhely és tulajdonos változás)
Jelen ÁSzF elérhető és PDF formátumban letölthető innen.
A PDF fájl megnyitására használható alkalmazást innen tudja letölteni.

Átvétel, szállítás
FoxPost csomagautomatába, 60 pontra országszerte a következő munkanapon, 820. Ft  (30.000. Ft feletti rendelésnél INGYENES)
Részletek »

INGYENES személyes átvétel Budapesten a Szentendrei úton a Monkey Boulderteremben (H, Cs, 12 - 18 óráig, amennyiben, telefonon vagy emailben előre egyeztettél velünk)
Részletek »

Személyes átvétel 700 Pick Pack Ponton  1.000. Ft (30.000. Ft feletti rendelésnél INGYENES)
Részletek »

Futáros szállítás  1.250. Ft (30.000. Ft feletti rendelésnél INGYENES)
Részletek »
Gyártók